روغن گیربکس اکستیر ATF-6

ATF 6 (SP-VI)

XTeer ATF 6 پیشرفته ترین روغن گیربکس اتوماتیک است که با جدیدترین فناوری برای اتومبیل های پریمیوم طراحی شده است. مناسب و مهندسی شده برای محافظت عالی در برابر خرابی ویسکوزیته است. این یک مایع انتقال خودکار سنتزی است.


رعایت الزامات
Hyundai/Kia SP-4
Mitsubishi SP-4
Toyota WS
Nissan Matic Fluids
Honda DW-1
۱ لیتری
1011412
6265986700274
6 265986 700274
۴ لیتری
1041412
6265986700281
6 265986 700281
Specifications Test method Unit Results
Viscosity @100°C ASTM D445 cSt (mm2/s) 5.5
Viscosity @40°C ASTM D445 cSt (mm2/s) 29.6
Viscosity Index ASTM D2270 cSt (mm2/s) 146
Pour Point (Min) ASTM D1298 cSt (mm2/s) -47.5

تولید شده
به سفارش MOPICO تحت لیسانس شرکت Hyundai OilBank Korea
قابلیت‌ها و مزایا
  • پایداری حرارتی و اکسیداتیو را فراهم می کند.
  • برای حفظ عمر تجهیزات ، کنترل سایش خوبی را ارائه می دهد.
  • محافظت عالی در برابر زنگ زدگی و خوردگی می کند