روغن موتور اکستیر HD 6000 20W50 CH-4

API CH-4
SAE 20W-50

اکستیر دیزل سنگین پیشرفته‌ترین روغن موتور دیزل سنگین طراحی شده برای موتورهای دیزل اعلاء و همچنین موتورهای عادی می‌باشد


۲۰ لیتری
1120012
6265986700120
6 265986 700120

تولید شده
به سفارش MOPICO تحت لیسانس شرکت Hyundai OilBank Korea
قابلیت‌ها و مزایا
  • فراهم آوری بالاترین محافظت از موتور تحت حجم کاری زیاد
  • فراهم آوری بالاترین عملکرد موتور در دشوارترین شرایط
  • فراهم آوری ثبات دوام موتور