روغن موتور بنزینی G500

SAE 10W40

توضیحات

Description

API SL

Semi Synthetic

500G XTeer Hyundai روغـــن موتـــور بنزینی با کیفیت بالا، با اســـتفاده از روغن پایه و افزودنی های مرغـــوب فرموله و تولید می گردد. این روغن موتور محافظت عالی و روانکاری فوق العاده در موتور را تضمین می نماید.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)15
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)105
Viscosity IndexASTM D2270------150
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3875
Flash PointASTM D92°C238
Pour Point AASTM D97°C-36
Total Base NumberASTM D2896mg KOH/g7.5

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری 1011044

٣٫٥ لیتری 1031044

4 لیتری 1041044

5 لیتری 1051044