روغن موتور بنزینی G700

SAE 10W40

توضیحات

Description

API SN

Fully Synthetic

00G XTeer Hyundai روغن موتور فرموله شده با روغن پایه های سنتزی مرغوب می باشد. قابلیت کاربرد این روغن موتور در گستره دمایی وسیع باعث حفظ ویسکوزیته روغن، کاهش اصطکاک در لحظه استارت و ایجاد روانکاری عالی در دماهای بالا در تمام فصول می باشد. افزودنی ضد سایش اختصاصی بکار رفته در این روغن موتور باعث کاهش سایش و محافظت از سطوح در فشارهای بالا می باشد.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)14.8
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)95
Viscosity IndexASTM D2270------163
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3865
Flash PointASTM D92°C235
Pour Point AASTM D97°C-36
Total Base NumberASTM D2896mg KOH/g8

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری 1011009

4 لیتری 1041014

5 لیتری 1051014