روغن موتور دیزلی HD6000

SAE 20W50

توضیحات

Description

API CH-4

Semi Synthetic

6000HD XTeer Hyundai روغن موتور دیزلی با عملکرد بالا بوده که از انواع موتورهای دیزلی در شرایط عملکرد سخت محافظت می کند. این روغن موتور برای استفاده در گستره وسیعی از انواع کامیون ها، ماشین آلات معدن، ماشین آلات راهسازی و انواع تجهیزات کشاورزی مناسب می باشد.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)18.5
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)167
Viscosity IndexASTM D2270------125
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3890
Flash PointASTM D92°C240
Pour Point AASTM D97°C-30
Total Base NumberASTM D2896mg KOH/g10

بسته بندی محصول

Product packaging

٢٠ لیتری 1120012

208 لیتری 1200012