روغن گیربکس اتوماتیک

ATF CVT

توضیحات

Description

-

Fully Synthetic

CVT XTeer Hyundai سیال انتقال نیروی اتوماتیک تمام سینتتیک و مرغوب است که برای استفاده در خودروهایی که سیستم انتقال نیروی آن ها از نوع متغیر پیوسته (CVT (است فرموله و طراحی شده است. این سیال با محافظت همه جانبه از قطعات، دوام عالی و کنترل سایش باعث بهبود عملکرد گیربکس و افزایش طول عمر قطعات می گردد.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)7
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)33
Viscosity IndexASTM D2270------180
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3850
Flash PointASTM D92°C208
Pour Point AASTM D97°C-45

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری 1011512

4 لیتری 1041512