روغن گیربکس اتوماتیک

ATF SP4

توضیحات

Description

-

Fully Synthetic

4SP ATF XTeer Hyundai روغـــن دنـــده اتوماتیک ســـنتزی و با کارایی بالا اســـت که با بهره گیری از مواد افزودنی مرغـــوب فرموله و تولید میگردد. این محصول مناسب برای استفاده در گیربکس های Hyundai و Kia، دارای خاصیت روانکاری خوب در دمای پایین و فیلم روانکار پایدار در دما و فشار بالا می باشد.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)5.5
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)25
Viscosity IndexASTM D2270------175
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3840
Flash PointASTM D92°C210
Pour Point AASTM D97°C-45

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری 1011006

4 لیتری 1041006