روغن گیربکس دستی

SAE 85W90

توضیحات

Description

API GL4-

-

4GL XTeer Hyundai روغن دنده با عملکرد بالا، به منظور ایجاد روانکاری موثر در طیف وسیعی از گیربکس های دستی می باشد و مطابق با سطح کیفی -4GL API طراحی و فرموله شده است. افزودنی های فشار پذیر به کار رفته در ساخت این روغن از چرخ دنده ها در مقابل خرابی و سایش محافظت می کند.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)14.5
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)137
Viscosity IndexASTM D2270------105
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3895
Flash PointASTM D92°C220
Pour Point AASTM D97°C-21

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری 1011019