سیال انتقال اتوماتیک

ATF 3

توضیحات

Description

-

Fully Synthetic

3ATF XTeer Hyundai روغن دنده اتوماتیک با علمکرد بالا، دارای خاصیت ضد سایش و سیالیت مناسب در دماهای پایین می باشد که برای استفاده در طیف گســـترده ای از جعبه دنده های اتوماتیک و جعبه فرمان هیدرولیک طراحی و فرموله شـــده اســـت. در تولید این محصول از روغن های پایه و مواد افزودنی مرغوب استفاده میگردد که خاصیت عالی جلوگیری از افت ویسکوزیته، جلوگیری از ایجاد اصطکاک و سازگاری با آب بند ها را در محصول ایجاد

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)6.8
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)32
Viscosity IndexASTM D2270------182
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3845
Flash PointASTM D92°C215
Pour Point AASTM D97°C-42

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری 1011011

4 لیتری 1041009