ضدیخ ضد جوش

Mineral Anti Freeze

توضیحات

Description

Anti Freeze

ضدیخ، ضدجوش برپایه مونواتیلن گلایکول و حاوی بازدارنده های خوردگی معدنی برای مصرف در سیستم خنک کننده خودروهای بنزینی و دیزلی سبک توصیه می شود. این محصول مطابق با استانداردهای سازندگان مرجع و سازگار با محیط زیست تولید میگردد.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
AppearanceVisual------Clear, Bright
Freezing point (50% water) ASTM D1177°C-38
Boiling point (50% water)ASTM D1120°C109
Specific gravity at 15 °CASTM D1122g/cm31.12
PH (50% water)ASTM D1287------8
Reserve AlkalinityASTM D1121ml11

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری 2030011

4 لیتری 2040001