روغن‌ موتورهای هیوندای اکستیر – ۵W40

شــــــرح رویــــــداد

روغن ۵W40 – هیوندای اکستیر

روغن موتورهای هیوندای با بهرتین کیفیت و تحت لیسانس هیوندای اویل بانک تولید می شود.

روغن ۵W40 روغنی است که باید قبل از خرید از تطابق آن با خودروی اطمینان حاصل کنیم.

این روغن شامل مزایای زیر می باشد :

• محافظت حداکثری از موتور در سرعت بالا

• جلوگیری از تشکیل لجن و رسوب در موتور و پیستون

• سازگاری با سیستم آب بندی موتور

• محافظت از سیستم توربوشارژ

• کاهش مصرف سوخت